Щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити. Василь Сухомлинський

Українська мова 8 клас

Домашня робота під час карантину!

 Урок   № 1-2. 
Вставні слова, словосполучення, речення

1. Передивіться відео: Повторення. Розділові знаки.


Вставні слова

2. Вивчити правила на с. 214-216. Виконати вправи 390, 386, 388.

3. Тести на  Google Classroom. 

Урок  № 3. 


Узагальнення й систематизація вивченого  з теми 
"Речення зі звертаннями, вставними словами, словосполученнями.

1. Тест    Речення зі звертаннями, вставними словамиУрок  № 4. 
Поняття пр відокремлення. 
Розділові знаки при відокремлених членах речення.  Відокремлені означення.


1. Підручник  с.224-225, 229. Вивчити визначення. Перегляньте відеоуроки 

Відокремлені члени речення. Відокремлені означення

Відокремлене означення

Відокремлені означення 2ч

Виконати впр.  399, 401, 402, 403, 408. 
Урок 5 - 6.
 Відокремлені прикладки. 
                                                                                                                                                           1. Виконайте тест   Відокремлені означення

2. Підручник с. 233-236,  с. 238,   240-243.  Перегляньте відеоуроки, вони 

допоможуть краще зрозуміти теоретичний матеріал:
3. Виконайте вправи: 414, 421

4. Дослідження-трансформація
Подані речення трансформувати так, щоб виділені компоненти виступали в ролі відокремленої прикладки. Записати змодельовані речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділити відокремлені прикладки. Указати на слова, які вони конкретизують.
Зразок. Відомий український композитор і письменник Микола Аркас усе життя був вдячний матері (В. Жадько). — Микола Аркас — відомий український композитор і письменник — усе життя був вдячний матері.
1. Нащадок племені фулярів із Сенегалу Айра Олдрідж народився у Нью-Йорку .
2. Дочка київського князя Ярослава Мудрого Анна у серпні 1049 року взяла шлюб із французьким королем Генріхом І .
3. Студент Київського університету Олександр Тулуб познайомився з улюбленим викладачем філологічного факультету, українським письменником Миколою Івановичем Костомаровим.
4. Правнук запорізького козака Володимир Вернадський усе своє життя був пов’язаний з Україною.
5. Боліло серце у січового полковника Дмитра Вітовського .
Дослідити, як змінюється зміст речень при їх трансформації. Чи можна вважати ці пари речень синтаксичними синонімами.

5. Лінгвістична гра «Віднови синтаксичну конструкцію»
Записати речення, уставляючи замість крапок потрібні за змістом відокремлені прикладки. За потреби скористатися довідкою.
1. У візантійських хроніках лишилися описи зовнішності сина Ігоря й Ольги, … 
2. «Моцартом духовної музики» називав Артема Веделя у своїх схвильованих листах земляк Дмитро Бортнянський, … .
3. Нас зустрічає Зіновія Франко, … .
4. Володимир Іванович Вернадський — … — був основоположником учення про біосферу та ноосферу.
5. Із Острогом, … , пов’язана доля такої історичної постаті, як Володимир Мономах. 


Довідка: давньоруським містом; на той час уже всесвітньо відомий композитор; видатний вітчизняний учений-енциклопедист, природодослідник, мінералог і кристалограф; київського князя Святослава; онука Каменяра.

6. Творче завдання.
Перебудуйте подані речення так, щоб усунути неоднозначність їхнього тлумачення.
Перед малюнками дітей, які були виставлені в клубі, товпилися батьки. До мене підійшов брат мого товариша, який був капітаном футбольної команди. Обличчя наших футболістів, які були замурзані, з побитими колінами, світилися невимовною радістю. У коридорі я зустрів подругу моєї сестри, яка була палкою вболівальницею футбольної команди.Урок 7-8
Відокремлені обставини

1. Виконайте тести;  1.  Відокремлені прикладки   

2.Відокремлені означення та прикладки


2. Перегляньте відеоурок   Відокремлена обставина      

Опрацюйте теоретичний матеріал підручника с. 238, 240 -243, вивчити визначення.   
3. Виконайте вправи: 424, 428, 436, 438.
Урок 9
Відокремлені додатки

1. Виконайте тест     Відокремлені обставини

2. Онлайн - урок Zoom.   

Відеоурок Відокремлені додатки

3. Підручник с. 245 - 246, вивчити визначення.

4. Виконайте вправи 443, 445.
Урок № 10
Відокремлені уточнювальні члени речення

1. Онлайн -урок Zoom.

2. Виконайте тест Classroom  "Відокремлені додатки".

3. Перегляньте відеоуроки: 
4. Підручник с. 248 - 249, опрацювати теоретичний матеріал.

5. Виконайте вправи 452, 454.

Урок № 11
Узагальнення й систематизація вивченого з теми 
"Речення з відокремленими членами"

1. Онлайн -урок Zoom.

2. Виконайте тест Classroom  "Відокремлені уточнювальні члени речення".

3. Вправи 454 ( послідовність синтаксичного розбору на с. 252) і впр. 456.Урок № 12
Контрольна робота "Відокремлені та уточнювальні члени речення " Classroom
Урок № 13

Контрольний твір-опис місцевості (вулиці, села, міста) 
на основі особистих спостережень і вражень.
Урок № 14

Контрольна робота за матеріалами  адміністрації

1. Classroom (Google форма).Немає коментарів:

Дописати коментар