Щоб проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як мова, треба її любити. Василь Сухомлинський

Українська мова 7 клас

Домашня робота під час карантину!
Урок  № 1. Творення й правопис прислівників. 
Букви -н- та -нн- у прислівниках 
1. Вивчити правила на с. 90-94, 201. Перегляньте відео.    


2.  Спишіть, знімаючи риску. Підкресліть прислівники. Визначте у словах орфограму «Написання прислівників разом».
Душу вільну, молоду я на/марне не ро..вію, я на/зустріч сонцю йду! (М. Вороний). Любіть Україну у сні й на/яву, в..шневу свою Україну (В. Сосюра). В..ртався я до/дому босо/ніж (Д. Павличко). У різні боки чи на/встріч пряму..мо? (М. Самгйленко). Мужність не даєт..ся на/прокат (Л. Костенко). Всі знали в кузні коваля, бо линув гук з/близу, з/даля. Автострада проходила з/ліва і с/права. Автострада обабіч, а ти — в/сер..дині (А. Малишко). Якось з/н..нацька вискнули шасі. Кібермашини були забиті формулами в/щерть (Б. Олійник).

3. Лінгвістична гра.
1. Назвіть 5 днів тижня, не згадуючи при цьому ні числа, ні назв днів. Які прислівники ви будете використовувати?
2. Що буде завтра, а було вчора?
3. Який синонім прислівника тепер не змінить свого значення, коли його прочитати справа наліво?

4. Запиши слова у три колонки: разом, окремо, через дефіс. Якщо ти правильно виконав завдання, то, читаючи згори до низу перші літери кожного слова, написаного разом і через дефіс, почнеш і закінчиш афоризм Олександра Довженка. А друге слово у цьому реченні ти віднайдеш сам.
На/льоту, де/не/де, позаду, одвіку, от/таки, с/переду, без/угаву, будь/яку, під/силу, по/середині, ін/коли, на/сміх, уві/сні, швидко/плинно, один/в/один, рано/в/ ранці, аби/як, по/троє, й/мовірно, ось/ось, тим/часом, тим/часово, в/цілому, екстра/вагантно.

5. На місці крапок поставте, де треба, букву н. потсавте наголос, підкресліть орфограму
Бездоган…о, невпин…о, захоплен…о, нездолан…о, шален…о, впевнен…о, гостин…о, силуван…о, стомлен…о, зацікавлен…о.
Складіть з трьома прислівниками речення. Зробіть розбір виділеного слова за будовою.Урок №2      Не і ні з прислівниками.  
И та і в кінці прислівників.


1.Вивчити правило на с.194,203. Відеоуроки: 

НЕ НІ з прислівниками

Презентація на тему: "Правопис прислівників" (на повторення)

2. Вправи 422, 426, 427, 442,  453.

3. Виконайте тести.  Правопис прислівників
Урок  № 3. 
Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Написання прислівників окремо, разом, через дефіс; прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день.

1. Виконайте тест  Правопис прислівників (2 ч.)

2. Підручник с. 190, 192, 194. Вивчити правила.   Правопис прислівників           Відеоурок

3. Впр. 409, 413, 418 (п),  Скласти міні-розповідь про видатного українця, використовуючи прислівникові сполуки. (п)

  


Урок   №4  
Способи творення прислівників. 
Урок мовленнєвого розвитку.
Портретний нарис у публіцистичному стилі


2. Підручник с. 176, вивчити визначення.  Відеоурок 
Виконати вправи : 374, 379; скласти словниковий диктант (24 слова) - правопис прислівників.

3. Підручник с. 199-200, опрацюйте теоретичний матеріал. 
Для початку пригадаймо, що знаємо  про публіцистичний  стиль.
Слово публіцистичний походить від латинського слова, що означає "суспільний, державний". Спільнокореневими зі словом публіцистичний є слово публіцистика (суспільно-політична література на сучасні, актуальні теми).
Мета публіцистичного стилю - інформувати, передавати суспільно значущу інформацію з одночасним впливом на читача, слухача, переконуванням їх у чомусь, уселяти їм певні ідеї, погляди, спонукати до відповідних вчинків та дій.
Сфера використання публіцистичного стилю мовлення - суспільно-економічні, культурні, політичні відносини.
Жанри публіцистики - стаття в журналі, газеті, нарис, фельєтон, інтерв'ю, репортаж, виступ на радіо, зборах, телебаченні, промова, доповідь.
Для публіцистичного стилю мовлення притаманні логічність, емоційність, образність, оцінність (спонукальність), а також відповідні мовні засоби. У текстах широко вживається суспільно-політична лексика, різноманітні види синтаксичних конструкцій.
Портретний нарис – це художній аналіз особистості, побудований на дослідженні різних її сторін: моральної, інтелектуальної, творчої і т. ін. У процесі виявлення рис вдачі героя нарису увагу нарисовця привертають передовсім біографічні факти та випадки з життя, які ці риси увиразнюють.
У тексті портретного нарису можуть поєднуватися всі типи мовлення. В основу має бути покладено розповідь про людину: її долю, обставини колишнього й сьогоднішнього життя.
Обов’язковим є її словесний портрет (або його елементи). Зазвичай у нарисі поєднано ознаки художнього та публіцистичного стилів, отже, портрет цілком може бути складений у художньому стилі.
Портрет у нарисі – лише засіб розкриття внутрішнього світу людини.

Мета нарису - виявити цінності героя, показати смисл його життя. На конкретних життєвих прикладах потрібно показати ті особливості характеру, які допомагають героєві цієї мети досягти. Необхідно виділити найбільш значущу, стрижневу рису вдачі героя нарису, виразно й емоційно про неї розповісти. Потрібно викликати до героя інтерес, змусити замислитися над його долею.
Як працювати над портретним нарисом
1. Почніть портретний нарис з пошуку героя.
2. Зберіть інформацію про людину. Гармонійно поєднайте документальне та художнє.
3. Складіть попередній план портретного нарису. Композиція нарису складається із зав’язки, розвитку дії, кульмінації і розв’язки.
4. Визначте структуру нарису. Ви можете викладати інформацію як у хронологічному порядку (він був, потім зробив, потім став), так і у зворотному (зараз він займається…, але був час, коли ця людина…..).
Прочитайте зразок нарису. 

В історії кожного народу є видатні постаті, які своєю життєвою позицією вирішили його подальшу долю.
Уже для багатьох поколінь українців — і не тільки українців — Т. Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з нами.
Ми щиро захоплюємося високим образом Кобзаря, його любові до України. Та чи можемо сповна уявити собі, що за цим стояло, скільки це вимагало душевних сил і боротьби, скільки коштувало мук та болю, скільки для цього треба було прозрінь думки й висоти духу?
Тарас Шевченко прожив коротке життя. Лише 47 років. 24 з них він був кріпаком, 10 років томився в казематі та на засланні і тільки неповних тринадцять літ був на волі.
Сьогодні ми розуміємо Тараса Шевченка настільки, наскільки розуміємо себе — свій час і Україну в ньому.
Зрозуміти Т. Шевченка як сина своєї доби, ким він був для України у ХІХ ст., допоможуть нам думки видатного історика М. Грушевського: «Великою потіхою для України було огненне слово Шевченкове. Вступив знов дух по довгих віках в українське серце. Подумали українці, що й вони між людьми не послідні, коли між ними з’явився такий поет, не з розкішних палат, а з-під убогої стріхи!» (За Н. Бенькалович)

4. Виконайте вправу 430 (п).

Урок № 5   
 Правопис  прислівників. 
Узагальнення й систематизація вивченого про прислівник

 1. Напишіть аудіодиктант    "Джерело.

2.  Хмарка слів   - випишіть усі прислівники.    Повторити параграфи з 31 - 35.

3.  Вставте пропущені букви.
   Трич…, поноч…, по - заяч…, до реч…, оддалік…, верх…, вдвіч…,  отутечк…, по – геройськ…, навесн…, вкуп…, трох…, щоноч…,    по – молодецьк….

У словах, які закінчуються на и, підкресліть третю від початку букву і прочитаєте закінчення вислову Франсуа Вольтера: « Коли закінчуєш хорошу книгу, здається, що прощаєшся…….» 

4. Розподіліть слова у дві колонки( 1- н-; 2- нн-)
  Істи…о, фантастич…о, реаль…о, актив…о, воста…є, арши…о,  нещодав…о, нескінче…о, колектив…о, організова…о.

Підкресліть перші букви і ви прочитаєте ім’я автора повісті « Захар Беркут ».

5. Брейн –ринг  « Хто перший? » (у зошит писати тільки відповіді).

1. Як написати прислівники у прислів’ї: « Вчитися ні/коли не/пізно »?
2. Закінчіть думку: « Якщо в реченні є протиставлення, виражене сполучником  а, то не з прислівниками пишеться …».
3. Назвіть слово, яке треба написати окремо, серед слів: ні/трохи, ні/як, ні/один, ні/де, ні/защо.
4. Назвіть слово, яке треба писати разом: не/здогадуватися, не/той, не/квапно, не/дивлячись.
5. Продовжте думку: « Якщо прислівник з не щось стверджує, пиши…, коли заперечує, - пиши…».

6.Словниковий диктант.

Аби(куди), кінець(кінцем), як(най)дужче, рік(у)рік, з(на)двору, на(щастя), мимо(волі), повсяк(час), від(дав¬на), на(жаль).

Урок № 6   Правопис прислівників

1.Виконайте тест   Підсумковий

Перегляньте відео  Правопис прислівників      Підручник с. 190-203 повторити теоретичний матеріал.

2.Пояснювальний диктант
Списати, розкриваючи дужки. Визначити синтаксичну роль прислівників. Виділити орфограму «Дефіс у прислівниках». Визначити розряд за значенням прислівників.

 Діло сяк(так) волочиться, та покинути не хочеться. Тихо(мирно) спала зграя лебедина. Усяк розумний (по)своєму: один спершу, а другий потім. Ось(ось) прийду до хатоньки моєї, де мати жде мене. Тихо(тихо) лопотить на деревах листя та гуде у траві джміль.

   3. Лінгвістична гра «Добери синонім». До поданих сполучень слів дібрати  прислівники-синоніми. Пояснити, яким способом утворені ці прислівники.
На босу ногу, ненароком, по дорозі, дедалі, з власної волі, справа, похапки, зліва, навзнаки, заразом, проти волі, будь-коли.

4. Увести подані слова в самостійно складені речення. Пояснити їх правопис.
По-вашому — по вашому; по-восьме — по восьме; по-домашньому — по домашньому.

5.Дослідження-зіставлення. Перепишіть речення, розкриваючи дужки. З’ясуйте розбіжність у написанні однозвучних слів. Назвіть частини мови, до яких вони належать.

1) Кімната замкнута (з)середини — читай (з)середини розділу. 2) Видніється (в)далечині — (у)далечині моря. 3) Глянути (в) бік ударити (в)бік. 4) Попередити (в)останнє — налити води (в)останнє відро. 5) Подарувати (на) пам’ять книгу — продекламувати вірш Шевченка (на)пам’ять. 

6. Розбір прислівника як частини мови
1. Слово. Частина мови.
2. Розряд за значенням.
3. Ступінь  порівняння (якщо є).
4. Синтаксична роль.
Зразок  усного розбору
Повторив повільніше (М. Ковалевська).
Повільніше — прислівник; означає спосіб дії: повторив (я к?) повільніше. Це проста форма вищого ступеня порівняння; утворений за допомогою суфікса -іш. У реченні є обставиною.
Зразок письмового розбору
Повільніше — присл., повторив (я к?) повільніше — спосіб дії; незм.; прост. ф. вищого ступ. порівн.; обстав.
Записати речення, виконати морфологічний розбір прислівників.
Птахи дуже страждають взимку від холоду і голоду.
Урок № 7
Прийменник як службова частина мови

1. Напишіть аудіодиктант   Лебеді

2. Перегляньте уважно відеоуроки:  Прийменник як службова частина мови


3. Опрацюйте теоретичний матеріал підручника с. 208-209, 211 - 212. Вивчити визначення.

4. Виконайте вправи 458, 463, 467.

5. Випишіть усі прийменники із хмарки слів:

Яблуко прийменників 


№ 8 
Види прийменників за будовою. 
Похідні й непохідні прийменники

1. Виконуйте тест  ПРИЙМЕННИК

2. Перегляньте відеоуроки:    Види прийменників за будовою

             Види прийменників за будовою та походженням.

3. Опрацюйте теоретичний матеріал підручника с. 212 - 214, вивчити визначення.

4. Вправи 467,469, 474.№ 9


Контрольний докладний переказ розповідного тексту
з елементами опису зовнішності людини або  елементами роздуму

1. Написати переказ.

Урок № 10
Сполучник. Види сполучників. 
Сполучники сурядності й підрядності

1. Ойлайн-урок Zoom
2. Перегляньте відеоуроки: 3. Підручник с. 221 - 224, опрацювати теоретичний матеріал.
Виконайте вправи  493, 496.

Урок № 11
Написання сполучників разом  та окремо.
 Розрізнення сполучників і однозвучних слів.

1. Виконайте тест Classroom.

2 Перегляньте відеоуроки:
3. Підручник  с. 228 - 230 вивчити визначення.  Вправи 507  і  510.           


                                  Урок № 12
Частка як службова частина мови


1. Виконай тест "Написання сполучників" (Сlassroom)

2. Перегляньте відеоуроки:
3. Підручник с.232 - 234. Виконайте вправи 517 і  скласти завдання для однокласників "Четверте зайве" (за темою "Частка") (5 рядків).


Частка як частина мови


Урок № 13
Правопис часток


1. Перегляньте відеоурок:

2.  Опрацюйте сторінки підручника с. 237, 239, 240, 243.

3. Розподільне письмо. Запишіть слова у три колонки — разом, окремо, через дефіс.

Де/який , хтось/то, що/правда, ні/когісінько, як/то, ні/в/кого, ні/хто, ні/в/кого, ні/за/що, ні/звідки, як/от, аби/де, хтозна/як, не/аби/який, не/аби/хто, як/най/дорожче, коли/б/то, ніби/то, хто/сь/таки, аби/тільки, все/ж, ото/ж, а/як/же, як/раз, а/все/ж/таки, ото/ж, таки/пішов, дарма/ що, ні/би, чим/дуж, не/наче/б/то, не/мов/би/то, хто/сь/якось.

4. Виконати  морфологічний розбір часток (не, таки) попередньо ввівши їх у речення. (Послідовність розбору с. 235).Урок № 14
Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням.

1. Виконайте тест "Правопис часток" Classroom.

2. Перегляньте відеоурок:


3. Підручник с.245 - 247, виконайте вправи 551 і 550 ( скласти 5 речень з вигуками). Фотозвіт.

Урок № 15


Дефіс у вигуках. Кома і знак знак оклику при вигуках.

1. Перегляньте відеоуроки:2. Підручник с.247 - 248. Виконайте вправи 556, 555 (морфологічний розбір 3 вигуків).

3. Тест Classroom.

4. Підготуватися до контрольної роботи. (Службові частини мови).1 коментар: